Anselmus

Als Sint-Anselmus u aanhoort, krijgt ge een kuiken van een oort.” (Een oort is een geldwaarde)

Anselmus van Canterbury (ca. 1033-1109) was een middeleeuws theoloog en benedictijner monnik. Hij werd aartsbisschop van Canterbury (Engeland). Hij geldt als een belangrijk kerkleraar, filosoof en theoloog. Wat hem drijft is de idee van geloof dat haar redenen zoekt. Hij werd ook bekend door zijn zogenoemde ontologisch godsbewijs. Zijn gedenkdag valt in de Paastijd, op 21 april.

Cur Deus homo: waarom God mens werd

Zie verder bijvoorbeeld wikipedia/anselmus en www.heiligen.net

Elk schepsel wil gered worden

Voor gewone dagelijkse beslommeringen kan men bij hem terecht. Anselmus werd patroonheilige van kippenhouders. In de Paastijd leggen kippen meer eieren, ze worden broeds en de eerste kuikens dienen zich aan. Om goed verkoopbare kuikens te krijgen, was het een aanbeveling om de voorspraak van deze bisschop te vragen in een gebed voor het nieuwe leven dat zich aandient.

Ook herinneren verhalen over een haas en over een vogel eraan dat elk schepsel bestemd is om gered te worden. Ze herinneren aan wat Anselmus de mensen wilde leren.

Tekst en foto’s Tini Brugge