Dag van de Aarde

De Dag van de aarde of Earth Day, op 22 april, wil ons bepalen bij het behoud van de aarde en vraagt aandacht voor een duurzame levensstijl. Het initiatief is in 1970 in de Verenigde Staten genomen en is uitgegroeid tot deelname van een groot aantal landen. Het door de Verenigde Naties opgestelde Handvest van de Aarde (Earth Charter) is daarbij leidraad. Dit Handvest wordt ook door de Wereldraad van Kerken (in Genève) onderschreven. Zie www.dagvandeaarde.nl en www.earthday.com

Houdbare aarde en duurzame levensstijl

Windpark en luchtvervuiling

Earth Day herinnert aan de ‘grass root’ beweging die Rachel Carson in de Verenigde Staten op gang bracht met haar opzienbarende boek Silent Spring in 1962. De datum is gekozen omdat op die dag in de V.S. de eerste milieuwetgeving tot stand kwam (22 april 1970). Rachel Carson overleed op 14 april 1964. Zie ook 8 juni op deze website ‘vierdeschepping’.

In 2020 werd de 50ste verjaardag van dit evenement werd gevierd. Doe mee met het Earthday Network

Marjolein Tiemens-Hulscher, lid van de RK Parochie in Driebergen, schrijft over haar inspiratie om zich in te zetten voor een duurzame aarde. Daaruit spreekt haar verwondering over groeikracht, de samenhang tussen planten, dieren en mensen, de interactie van mens en milieu, en het plezier dat zij vindt in kennisoverdracht. Marjolein geeft lezingen en workshops over de ecologische voetafdruk: ‘groen geloven en duurzaam doen’. Zie groengeloven.

Tekst en foto’s Tini Brugge