Ezechiël profeet

‘Zaait ge op Sint Ezechiël, zeker lukt uw tuintje wel’

In de Paasnacht staat traditioneel een lezing uit het bijbelboek Ezechiël op het oecumenisch leesrooster van de kerken (namelijk Ezechiël 37). Die tekst verwijst naar wonderbaarlijke levenskracht: ‘Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen’.

Ezechiël was een profeet die enkele eeuwen voor onze jaartelling leefde (ca. 570 voor Christus). De naam Ezechiël betekent: ‘moge God sterken’. Is levenskracht niet ook in tuinzaden verborgen? En moet dit zaad niet wakkergekust? Zijn vierdag is op 10 april.

Levenskracht

tuinkers
tuinkers

Als we bovenstaande ‘zaaispreuk’ mogen geloven, kunnen veel van zaden rond 10 april worden gezaaid en aan de aarde toevertrouwd.

Vol van leven zullen wij ‘t morgenlicht begroeten. (Lied 610, Liedboek 2013)

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. (Lied 686, Liedboek 2013)

Tekst en foto’s Tini Brugge