Gebed bij ‘Laudato Si’

Dit gebed werd wereldwijd gebeden op 24 mei 2020, de 5e verjaardag van de encycliek Laudato Si’

‘Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.

U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.

Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren.

Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten
en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden.

Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop,
zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen
bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie.

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn,
wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” .

We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.’

Tekst: Laudato Si’
Vertaling door Ecokerk.

Symboliek bij deze schikking

 • de vorm in deze schikking doet denken aan een dna-streng, de basis van al het leven.
 • twee guirlandes:
  – één guirlande is gemaakt met allerlei gekleurde berm- en tuinbloemen en verschillende soorten blad;
  symbool voor alle wezens die een plaats hebben gekregen in de schepping.
  – de andere guirlande met alleen witte Achillea Millefolium, Duizendblad, is symbool voor de scheppende Geest die leven inblaast, deze is aan de onderkant van de bamboe-streng bevestigd: overal ondersteunend aan de streng van leven.
  De beide strengen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden op dezelfde wijze als de Schepper en zijn schepping verbonden zijn aan elkaar.
 • het blad van Alchemilla mollis, Vrouwenmantel, vertegenwoordigt Moeder aarde.

Extra
Het bevestigen van een Zonnebloem aan de boog geeft symbolisch extra aandacht aan de zon, het Licht.
Scherven tussen de beide stenen in kunnen beeld geven aan de noodzaak om zorgvuldiger om te gaan met ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

Werkwijze

 • verbindt (bamboe)stokken van 15 cm lang met raffia aan elkaar, tot een drager met een lengte van ongeveer een meter
 • maak 2 guirlandes met dezelfde lengte:
  1 met alleen witte Achillea Millefolium, Duizendblad
  1 met allerlei gekleurde berm- en tuinbloemen en allerlei verschillende soorten blad
 • Bevestig aan iedere zijde van de bamboe drager een guirlande
 • Plaats de boog in een stevige ondergrond en maak de drager, al draaiende, er aan vast.


Wij behoren toe aan de Schepper

‘Wij behoren toe aan de Schepper
naar wiens beeld wij allen zijn gemaakt.
In God ademen we
in God leven we,
in God delen we het leven met de hele schepping.
Wij behoren toe aan Jezus Christus
het evenbeeld van God en van menselijkheid.
In Hem ademt God,
in Hem leeft God,
door Hem zijn we verzoend.
Wij behoren toe aan de Heilige Geest,
die ons nieuw leven geeft
en ons geloof versterkt.
In de Geest leeft liefde op,
in de Geest leeft waarheid,
Gods adem zet ons voortdurend in beweging.
Wij behoren toe aan de Heilige Drie-Eenheid,
die één is in allen en Drie-in-Een.
In God zijn wij allen geschapen
in Christus zijn wij allen gered,
in de Geest zijn wij allen verbonden.’

– Per Harling –

Teksten uit:
Idee, uitvoering, foto’s en overige tekst Charlotte Kwak-Tieman