Kruiswoorden
1e zondag. Heer vergee het hun want zij weten niet wat zij doen.

1e zondag Veertigdagentijd
Kruiswoord: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”

Deze kruiswoorden vormen een gebed. Daarom staan er biddende handen bij het kruis. Deze vorm kunt u maken door elektriciteitsdraad te omwikkelen met repen katoen, gedoopt in kunsthars op waterbasis (dit vereist wel enige handigheid). Een alternatief is om deze handen stilistisch te vormen met bremtakken die u in een smeekvorm met ‘vingers omhoog’ bindt en buigt.2e zondag. Vrouw zie uw zoon

2e zondag Veertigdagentijd
Kruiswoord: “Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder”

Dit kruiswoord is een gebod van liefde. Twee figuur vormen, b.v. lange hoge vazen bekleed met witte katoen, houden elkaar vast door middel van klimopranken. Rode rozen vormen de hoofden van de figuren. Een alternatief is om twee stilistische vormen te buigen van rode kornoelje met een groot ‘oog’ als hoofd die naar elkaar toebuigen.


3e zondag. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.

3e zondag Veertigdagentijd
Kruiswoord: “Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”

Dit kruiswoord is een belofte van trouw. Vervang het lichtgekleurde sisaltouw van de linker kruisvorm door donker draad, zodat er een duidelijk verschil is tussen het kruis van Jezus en degene die zich bekeert en het kruis van degene die Jezus bespot. Verbind de beide lichtgekleurde kruisen met klimopranken als verwijzing naar de trouw van de Eeuwige in dood en leven. De grijze rotsstenen, rots als geloofsbeeld, worden aan de rechterkant in de schikking geplaatst

4e zondag.

4e zondag Veertigdagentijd
Kruiswoord: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”

Deze kruiswoorden vormen een klacht, een roep uit het hart. Daarom is gekozen voor de kleur rood. De rode kornoeljetakken komen ruw uit het hart van het kruis met rode Bergeniabladeren- schoenlappersplant. Donkere verticale repen stof benadrukken de duisternis van dat moment.
De beide andere kruisen spelen vanaf nu slechts een rol op de achtergrond. Vervang daarom het lichtgekleurde touw en het donkere draad van deze kruisen door grijze wol of grijs ijzerdraad in de kleur van de achtergrond.

5e zondag. Mij dorst.

5e zondag Veertigdagentijd
Kruiswoord: “Mij dorst!”

De woorden zijn een menselijke vraag. Maak een stille compositie bij het kruis met een spons, een kan en (riet)stengels.

6e zondag. Het is volbracht.

6e zondag Veertigdagentijd
Kruiswoord: “Het is volbracht”

Dit zijn de laatste woorden die Jezus spreekt voor hij sterft. Een groene cirkel, gebonden van buxus rond wilgentakken of elektriciteitsdraad, omgeeft het hart van het kruis. De opdracht van Jezus, zijn levenswerk is voltooid. Aan de voet van het kruis staan grijze stenen met groene, kleur van hoop, buxustakjes als teken van overwinning.


Werkwijze


Basisschikking: een grote grijze achtergrondplaat met drie kruisen, geen bloemen, wel per week een bijpassende aankleding / accentverlegging. Voor de symboliek is vooral gekeken naar de aard en inhoud van de “kruiswoorden” van Jezus.

Een grote grijze houten plaat (geverfd of bespannen met grijze stof). In die plaat zijn schroefjes gedraaid/spijkers geslagen in de vorm van één groot kruis en twee kleinere. Rond de spijkers is blank sisaltouw gespannen zodat de kruisvormen oplichten tegen de grijze achtergrond. Op een horizontale grijze plank worden de diverse attributen per week geplaatst. Aan de voet van het kruis liggen enkele grijze rotsstenen. Deze stenen kunnen dienen als steun voor de attributen. Soms hebben zij ook een symbolische betekenis.

Idee, uitvoering, teksten en foto’s Anita Westhuis