Ludger van Münster

Ludger is niet zo bekend geworden in onze Lage Landen als die andere zendeling, Sint Willibrord, maar is te zien als opvolger van Willibrord (739). Ludger van Münster (809) is een echt Nederlandse heilige. Hij werd missionaris om Friezen en Saksen het christelijk geloof bij te brengen. Zijn gedenkdag is op 26 maart.

Ganzen

Hij wordt wel afgebeeld met ganzen. Net zoals de gans het beeld voor Johannes Hus is en de zwaan voor Martin Luther, de twee latere hervormers. Omstreeks Ludgers gedenkdag vertrekken de ganzen naar hun broedgebieden in het Noorden, en rond de dag dat zijn relikwieën overgebracht werden naar de dom van Münster, 3 oktober, komen de ganzen weer terug.

Volgens een legende bevrijdde Ludger een akker van ganzen die daar voedsel innamen en overwinterden. Een andere legende verhaalt dat Ludger de ganzen tam maakte. Keltische christenen zien ganzen als symbool van de Geest.

Twee ganzen aan zijn voeten

Ludger werd in Zuilen bij Utrecht geboren. Hij kreeg als benedictijn zijn opleiding in York (Engeland) en in het klooster Montecassino (Italië), dat nog door Benedictus werd gesticht. Op verzoek van de keizer, Karel de Grote, keerde Ludger terug naar een klooster bij het huidige Münster (Duitsland). Het bisdom Münster behoorde toen tot de noordelijke Nederlanden. Ludger werd missionaris in het land van de Friezen en stichtte de dom in Münster. Als missionaris voor de Saksen volgde hij omstreeks 780 Lebuïnus van Deventer op.

In ondermeer de Achterhoek herinneren nog plekken aan zijn naam.

Tekst en foto’s Tini Brugge