Marcus evangelist

Sinte Merc, plant uw bonen en gaat naar de kerk.”

Sint Marcus-dag zaaien voor zonne (zonsopgang) om pompoenen te krijgen gelijk tonnen.”

Foto: Marijke van der Giessen

Rond 25 april herinneren allerlei tuinspreuken aan Marcus. Hij was de vroegste evangelist die kort en krachtig van Jezus verhaalde. Meerdere gedachtenisdagen door het jaar zijn met hem verbonden.

Deze dag doet denken aan de zonnewarmte die nodig is, nu er gezaaid moet worden.

Marcus, te herkennen aan de leeuw aan zijn voeten

Marcus afgebeeld als leeuw

Marcus, Lucas, Johannes en Matteüs beschrijven alle op hun eigen manier het levensverhaal van Jezus. Zij zijn misschien wel de meest afgebeelde heiligen in de kunstgeschiedenis. Je kunt geen Rooms-Katholieke kerk binnenlopen zonder ze ergens tegen te komen. Hoe herken je ze?

Matteüs en Johannes waren twee leerlingen van Jezus. Over Marcus en Lucas weten we dat niet, maar duidelijk is dat zij in de tijd van Jezus geleefd moeten hebben. Meestal zijn de vier evangelisten te herkennen doordat ze een boek bij zich hebben: het evangelie dat ze zelf geschreven hebben. Daarnaast heeft iedere evangelist zijn eigen symbool: Marcus een Leeuw, Lucas een Stier, Matteüs een Engel en Johannes een Adelaar.

Volgens een legende zou Marcus met zijn vader eens een leeuw zijn tegengekomen in de woestijn. Zijn vader was bang en wilde wegrennen, maar Marcus verzekerde hem dat hun geloof in Jezus hen zou redden. Hij begon te bidden. Een wonder gebeurde want de leeuw viel dood neer. Sindsdien wordt Marcus geassocieerd met de leeuw.

Bron: tekst ontleend aan website Kunstvensters

Tekst en foto’s Tini Brugge