Sint Joris en de draak

Dan was jij de herder en ik was het schaap …’

Soldaat Joris (ofwel: George) werd een fameuze heilige. Hij zou een draak verslagen hebben die mensen belaagde. Zo vinden we hem op vele afbeeldingen terug. Bang als men was had men – volgens legende – de draak eerst schapen als voedsel gegeven, daarna werden kleine kinderen door het lot aangewezen en aan de draak geofferd. Toen het lot viel op het dochtertje van de koning, was de maat vol en versloeg Joris de draak. Zijn gedenkdag is 23 april.

Het rustgevende kruid Valeriaan herinnert nog aan zijn naam: Sint Joriskruid.

President Poetin: tegen de achtergrond van St Joris te paard met de draak aan zijn voeten (foto ANP/Trouw, 2 maart 2018)

Herder en schapen

Miniatuur, met versiering

De draak symboliseert het kwaad in de wereld en Joris is de bestrijder ervan. Joris staat in een lange traditie van moed en strijd, maar heeft waarschijnlijk nooit bestaan. In de heiligenkalender verbindt men hem met Georgius van Lydda (van Cappadocië), zie www.heiligen.net

Toevallig wordt rond deze tijd na Pasen in veel kerken de zondag van de Goede Herder gevierd, een feestdag waarbij zowel God (Psalm 23) als Jezus (Johannes 10) herinneren aan de Herder die voor kwaad behoedt.

Valeriaan

Valeriaan, Valeriana officinalis, wordt ook Joriskruid, Joriswortel of speerkruid genoemd. De scherpe punten aan het blad doen denken aan de klauwen van een draak. Het Latijnse ‘Valera’ betekent gezond of sterk zijn. Het kruid heeft een kalmerende werking en wordt gebruikt als slaapmiddel. Het was reeds bekend bij de Griekse geneesheer Hippocratus (ca. 400 v.Chr.). Als alkoholoplossing is het nog steeds een goed middel tegen nervositeit. Zie inspiratie-tuinen.nl onder Flora.

valeriaan

Tekst en foto’s Tini Brugge