Teilhard de Chardin

De Franse paleontoloog en theoloog Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) zei eens: “In naam van ons geloof hebben we het recht en de plicht in vuur te raken voor de dingen van deze aarde.” Zijn gedenkdag is zijn sterfdag op 10 april.

God in alles zien

steen
steen

Priester Pierre Teilhard de Chardin was een Franse katholiek die toetrad tot de Orde van de Jezuïeten (Societas Jesu). Hij combineerde filosofie en theologie met paleontologie en geologie. Het denken over evolutie en het heilige bracht hij samen. Het universum ziet hij als manifestatie van energie, in fysiek opzicht maar ook psychisch en spiritueel. Zijn belangrijkste boek is vertaald als ‘Het verschijnsel mens’.

Zijn leidraad is, : “Ik wil mensen leren kennen om God in alles te zien”.

‘Een dankzegging over de wereld’

Brem

Tijdens de Covidcrisis konden mensen niet samenkomen om te vieren. En hoe vier je de eucharistie als het je zelfs ontbreekt aan brood en wijn? Eucharistie wil zeggen dankzegging: hoe zeg je dank?

Dat overkwam Teilhard de Chardin in 1923, in een woestijn in China (Mongolië). Zijn beroemd geworden tekst is te beluisteren: een ‘Mis over de wereld’. Of lees de oorsponkelijke, vertaalde tekst

De aarde wordt zijn altaar. De nood van de wereld legt hij daarop, evenals de inspanningen die mensen zich getroosten: ze zijn de offergaven die hij aan God aanbiedt. Heel de kosmos wordt opgenomen in de liefde van Christus.

Tekst Medard Hilhorst, foto’s Tini Brugge