Tijd van inkeer

Ingetogen
inhoud geven
aan de veertigdagentijd
diep gebogen
diep bewogen
om zijn leven
dat voor mij
zo bitter lijdt

diep bezinnen
overwinnen
van mijn eigen kleine strijd
in gedachten
luist’rend wachten
op zijn stem,
die voor mij pleit

onvoorstelbaar
is zijn lijden
onafwendbaar
wacht het kruis
geen nabijheid
van de Vader
vér weg van het
vaderhuis

erger dan de
ergste slagen
lijdt Hij onder
onze schuld
plaatsvervangend
zonden dragend
waarmee Hij
Gods wet vervult
*******
nu niet langer
diep gebogen
‘t hoofd omhoog:
de Toekomst wacht!
blijde zangen
blijde ogen
na zijn roep:
“Het is volbracht”!

Jelly Verwaal,
Bron: www.gedichtensite.nl