Advent, een gebed

In de stilte de belofte
van nieuw leven,
alles zal weer tot bloei komen;
het begin nog verborgen
maar zichtbaar aanwezig.

Goede God,
in uw nabijheid
durven we te luisteren,
te wachten
en te vertrouwen,
ook in het donker weten we
het licht is onderweg.
Amen

Jeanette van Osselen