Redactiestatuut

Doel van de website

De redactie van deze website wil inspiratie bieden bij het vormgeven van vieringen, van bijeenkomsten en van persoonlijke bezinning. De kern van alle inspiratie is de schepping: de bewondering van haar schoonheid, de zorg voor het duurzaam behoud en het respect voor al het leven op Aarde.
We presenteren gebeden, recepten, liederen, meditatieve teksten, bloem schikkingen,
gedichten, verhalen, liturgieën en zo meer. Deze zijn terug te vinden op basis van momenten in het (kerkelijk) jaar of via een keuze uit veel voorkomende thema’s.

·•·

Workflow

Alle redacteuren krijgen, na overleg, een eigen account in deze WordPress site. Het is niet de bedoeling dat de inloggegevens met anderen worden gedeeld.

Bij twijfel of een bijdrage wel passend is voor deze website, overleg dan met de eindredacteur. Leidend zijn de criteria die staan op ‘Over ons‘.

Reacties, binnengekomen via Inzenden, zijn te vinden onder Formulieren. Ze worden niet automatisch gepubliceerd.
Ze worden afgehandeld door . . . . .

Voor technische vragen kan je terecht bij de webmaster via de WhatsApp-groep 4DS.

·•·

Een item plaatsen

Een item heeft een vaste driedeling:
1 – titel + samenvatting + hoofdafbeelding, zij geven op overzichtspagina’s samen de inhoud aan
2 – essentiële inhoud van het item: gedicht, tekst, schikking, recept, etc.
3 – toelichting bij het item: achtergrond en/of bijbehorende symboliek

Plaatsingsprocedure:

 • maak een nieuw item aan;
  · deze verschijnt na publicatie vanzelf op de openingspagina
  · en is weer uit beeld te halen door er een concept van te maken
 • plaats titel
  · geef hiermee de essentie van het bericht aan
  · binnen één regel is fijn maar de inhoud is belangrijker dan de lengte
 • maak een samenvatting, onder in rechter tabblad ‘Item’
  · dit is wat bezoekers als inleiding te zien krijgen, dus: ‘waar gaat het item over’
  · maximaal 55 woorden
 • plaats de hoofdafbeelding (komt boven de titel)
  · verhouding: 1900px breed en 600px hoog = 19:6
  · maximale bestandsgrootte is 3 MB
 • 🔸 sla het bericht tussendoor op als concept
 • plaats de tekst
  · plaats vervolgens de volgende alinea’s ¶ met tekst
  · voor tussenkoppen kies H2
  · de lengte van bericht is onbeperkt, maar: “in de beperking toont zich de meester
  · zet (boek)titels, quotes, gedichten e.d. in cursief
  · gebruik cursief, vet, lijsten en andere afwijkingen van de broodtekst spaarzaam; voorkom rommelige vormgeving
  · gebruik bovenstaande afwijkingen ook consequent; maak je bijvoorbeeld ingrediënten voor recept of schikking cursief, of plaats je die in een lijst, doe dat dan overal, bij álle ingrediënten
 • plaats desgewenst meer afbeeldingen
  · links, rechts of gecentreerd, afhankelijk van de grootte en de evenwichtige verdeling over de pagina
  · de naam van ‘n afbeeldingen: het onderwerp van de afbeelding in 1 of meer termen, bijvoorbeeld: appeltaart-delen.jpg
  · bijschrift: graag de naam van de fotograaf
 • geef in een toelichting (deel 3 van de driedeling) aan
  · waarom het item bij betreffende periode, heilige of datum hoort en
  · wat de betekenis is van gekozen symboliek
 • kies minstens drie maal een passende categorie:
  ◻︎ hoofdgroep
  ◻︎ periode
  ◻︎ een of meer thema’s
 • 🔸 sla het bericht tussendoor op als concept
 • vermeld onderaan het item de bron(nen) van tekst en beeld, zeker wanneer het niet van jezelf is.
  · gebruik een kleinere letter + lichter van kleur
  · als je een link plaatst, dan ‘te openen in een nieuw tabblad’
 • voetnoten worden niet geplaatst
 • publiceer het bericht
 • 🔸 én controleer aan de voorkant of het is geworden zoals je wilt
  · en of het item te vinden is waar bezoekers het verwachten.

Bij langere artikelen zoeken de ogen van de lezer houvast tijdens het scrollen. Enkel broodtekst geeft dan weinig houvast. Gebruik tussenkoppen, quotes, afbeeldingen, streamers, lijstjes en inspringen om meer variatie in de opmaak aan te brengen.

·•·