Over ons

De redactie van deze website wil inspiratie bieden bij het vormgeven van vieringen, van bijeenkomsten en van persoonlijke bezinning. De kern van alle inspiratie is de schepping: de bewondering van haar schoonheid, de zorg voor het duurzaam behoud en het respect voor al het leven op Aarde.
We presenteren gebeden, recepten, liederen, meditatieve teksten, bloemschikkingen,
gedichten, verhalen, liturgieën en zo meer. Terug te vinden op basis van momenten in het (kerkelijk) jaar of via een keuze uit veel voorkomende thema’s.

Doelgroep:
Alle belangstellenden uit de (kerk)gemeenschap die op een makkelijke manier bruikbare mogelijkheden kunnen vinden wanneer zij iets duurzaam willen vieren, met aandacht voor de schepping.
Doelgroep: mensen die duurzame inspiratie willen delen met anderen.

·•·

Uw bijdrage insturen ··· (verplaatsen naar ‘Insturen’ ?)

Wilt u teksten voor vieringen, recepten, activiteiten of ander materiaal op deze website plaatsen dan kan dat. Er is een pagina beschikbaar waarin u uw bijdrage kunt plaatsen. Vervolgens bewerkt de redactie, in over leg met u, de inhoud zodat deze in het systeem past en makkelijk vindbaar is.

Niet alles is geschikt voor deze site:
Criteria voor viering materiaal:

 • teksten verwijzen naar een ‘bondgenoot- relatie’ tussen mens en schepping
 • en verwijzen naar religieuze dimensie

Criteria voor recepten:

 • duidelijk verband tussen recept en de dag/periode van het jaar
 • ingrediënten: vers, zo mogelijk passend bij het seizoen en/of fair-trade
 • voorkeur: vegetarisch, biologisch vlees, liever bonen e.d. dan vleesvervangers
 • voor groepen van 8 personen, tenzij anders aangegeven

Criteria voor schikkingen

 • natuurlijk materiaal, passend bij het seizoen
 • duurzaam materiaal, zo mogelijk uit tuinen
 • Bijbelteksten altijd in relatie tot een groene invulling van het kerkelijk jaar

Criteria voor activiteiten

 • duurzaam

·•·

De redactie

De redactie valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken.
Hoofdredacteur: verantwoordelijk bestuurslid van de RvK: …
Eindredacteur: eindverantwoordelijke van de redactie, contact met G51 en beheerder van mailaccount contact@vierdeschepping.nl. (?)

De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij komt minstens vier maal per jaar bij elkaar voor overleg en sociaal contact.
De technische ondersteuner overlegt met de redactie, onderhoudt de website, helpt bij het plaatsen en past de website waar nodig aan.

De redactie verzamelt en publiceert items die binnen de doelstellingen van deze website vallen. En zij maakt de items toegankelijk via de beschikbare menustructuur en bijbehorende filtering.

Bij alle publicaties gebruiken we louter rechtenvrije teksten en rechten vrij geluids- en beeldmateriaal. Waar mogelijk worden gebruikte bronnen vermeld.
We vragen de (rechthebbende) maker om toestemming voor (her)publicatie.
Wie publiceert is juridisch verantwoordelijk voor het gepubliceerde.

Redacteuren krijgen een account om in het WordPress dashboard te kunnen werken.
De redactie werkt met de Gutenberg Block Editor van WordPress.
In de handleiding staat hoe de verschillende werkzaamheden uit te voeren.

Contactgegevens:

 • ….., hoofdredactie
 • Marian Hoek van Dijke, eindredactie – contact@vierdeschepping-nl
 • …..,
 • Joost Kahmann, webmaster – kahmann@18bits-nl
 • Rik Sollie, technisch beheer
 • ….

·•·

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van inspiratie aan de bezoeker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is daarom toegestaan om de inhoud te kopiëren en/of te verspreiden voor eigen gebruik onder vermelding van de bron: vierdeschepping.nl.
Het reproduceren, verspreiden, publiceren of anderszins openbaar maken van het materiaal van deze website is verboden.

De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij doen hun uiterste best om van alle hier gepubliceerde teksten, afbeeldingen en dergelijken de toestemming van de rechtmatige auteurs te verkrijgen. En de bron van betreffend materiaal te vermelden.
Mocht u materiaal tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en dat zonder uw toestemming hier is ge(her)publiceerd, dan horen wij dat graag. Mail ons via ……..
Wij zullen dat zo spoedig mogelijk in orde maken.

·•·