Als Jezus niet was opgestaan

Als Jezus niet was opgestaan
en ons de Weg was voorgegaan,
dan waren wij ontheemden.
Dan reisden we in donkerheid
de weg, die niet ten Leven leidt;
dan zouden we vervreemden.

Als Jezus niet was opgestaan
en duidelijk de weg gebaand
voor al zijn volgelingen;
dan was ook in de loop der tijd
het Evangelie niet verspreid
in wijde wereldkringen.

Als Jezus niet was opgestaan
en met de zijnen rondgegaan,
al wonderen verrichtend;
dan was zijn sterven doodgebloed
en niemand, niemand had de moed
om kerken te gaan stichten.

*****
Goddank! De Heer is opgestaan!
Hij is ons enkel voorgegaan
en zal ons niet verlaten.
Ja, zijn beloften houdt Hij stand:
Wij reizen naar het Vaderland,
de Stad met gouden straten!

Jelly Verwaal