Beltaneviering: feest van de vruchtbaarheid

Met het feest Beltane wordt gevierd dat de natuur na de winter weer uitgelopen is en dat de zomer, de vruchtbaarste tijd van het jaar aan zal aanbreken. Vruchtbaarheid, die van de aarde en van onszelf, is het belangrijkste thema van dit feest dat behoort tot de acht Keltische jaarfeesten. De periode van Beltane loopt van 1 mei tot 21 juni, de zomerzonnewende.

Beltane is een Keltisch meifeest waarin groeikracht en vruchtbaarheid centraal staan. In deze viering staat ons lichaam centraal: de dankbaarheid voor ons lichaam en de moeite die wij met ons kwetsbare lichaam hebben. De viering bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel maken we tastbare gebeden van klei. In dit gedeelte staat de gebrokenheid van ons lichaam centraal. In het tweede deel zalven we de zintuigen, handen en voeten worden. Daarin gaat het om de dankbaarheid voor ons lichaam. De schepping van de mens is het bijbelverhaal in de viering.

Feest van Aarde en Hemel is een project waarbij vieringen zijn ontwikkeld, bedoeld om de overgangen van de seizoenen te vieren en te dienen als proeftuin hoe we in onze kerkelijke traditie aandacht kunnen geven aan de seizoenen. Oude vergeten rituelen krijgen opnieuw vormgegeven, een plaats in de vieringen.

De vieringen van Feest van Aarde en Hemel zijn bedoeld voor liturgiegroepen en predikanten om inspiratie op te doen om dergelijke vieringen in de eigen gemeenten te ontwikkelen.

De viering kunt u hier downloaden.