Bij het uitgaan, de wereld in

V : Kijk naar je handen
Zie de tastzin en de tederheid

A: Van God voor deze wereld

V: Kijk naar je voeten
Zie het pad en de richting

A: Van God voor deze wereld

V: Kijk naar je hart
Zie het vuur en de liefde

A: Van God voor deze wereld

V: Kijk naar het kruis
Zie God’s Zoon en onze Bevrijder

A: Van God voor deze wereld

V: Dit is God’s wereld

A: Wij willen God in haar dienen.

Amen