‘Breng ons samen…’

 • Pinksteren 
 • Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren.
 • De zondag na Pinksteren is de Drievuldigheidszondag ofwel Trinitatis waarmee de Paastijd wordt afgerond.
  Op deze zondag wordt de Drie-eenheid gevierd.
 • Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora is te lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving.
  In het Nieuwe Testament is te lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde boodschap verkondigen, ook een soort oogst.
 • Het is de Geest die bezielt en aanvuurt.
 • Handelingen 2: 1-18  ‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven’.
 • De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.
 • In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest:
  wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect ofwel de ‘vreze des Heren’.

 Symboliek

 • Het getal zeven als verwijzing naar de zeven gaven van de Geest
  Het getal zeven – optelling van  3+4 – ofwel
  de drie-eenheid van God+ de vier windrichtingen van de aarde
 • De kleur (vuur)rood – vlam van liefde; kleur van liefde door alle lijden heen.
 • De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden.
 • Vruchten – verwijzing naar de vruchten van de Geest, maar ook als herinnering dat in de joodse traditie op de vijftigste dag na Pesach, het Joodse paasfeest, de eerstelingen van de oogst aan God worden aangeboden
 • Wereldbol – vier windrichtingen: als verwijzing naar de leerlingen die de wereld intrekken, gedreven door de Geest.
 • Duif – het symbool van de heilige Geest, zoals in Lucas 3: 21-22a, bij de doop in de Jordaan

 Tuinmaterialen

Buiten zijn er allerlei rode bloemen beschikbaar zoals

 • rode meidoorn, tulp, zuring, rode brem
 • Pioenrozen heten in het Duits Pfingstrosen
 • Als Pinksteren laat valt bloeien buiten ook de eerste rode rozen.
 • Er zijn rode rabarberstelen en rode vruchten zoals aardbeien.
 • Veel bloemen hebben de volksnaam pinksterbloem gekregen omdat ze rond Pinksteren bloeien zoals gele lis, boterbloem, sering, madelief, margriet en koekoeksbloem.
 • De lila pinksterbloemen in de natuur zijn met Pinksteren vaak al uitgebloeid.

‘Breng ons samen…’

Symboliek in deze schikking

‘Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest:
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.’

‘….eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar’

Tekst: Hans Maat

Uniek is dat de eenheid van de Geest gegeven wordt door God zelf.
De Geest laat vrede en verzoening groeien en bloeien.

 • Het geheel is een eenheid van diverse vormen.
 • Gekleurde ringen van verschillend formaat en elkaar overlappend – gemeenschappen van de Geest
 • Gemeenschappen met een veelkleurige verscheidenheid aan mensen die samen één geheel vormen.

Werkwijze

 • Bekleed verschillende formaat ringen met gekleurd lint
 • Bevestig de ringen, overlappend, aan elkaar
 • Maak toefjes bloemen met bloemistentape
 • Stel het geheel samen

Idee: Charlotte Kwak-Tieman
Uitvoering en tekst: Charlotte Kwak-Tieman
Foto’s: Charlotte Kwak-Tieman