Bron van alle zijn

Wij danken Jou
voor de prachtige geschiedenis van de schepping,
voor haar schoonheid,
voor haar even wicht,
voor haar rijkdom aan leven.
Allen: 
wij danken Jou

Wij danken Jou
voor de energiebron die het licht is,
bron zonder einde.
Allen
: dat wij die goed gebruiken mogen.

Licht, ons gegeven, de bron van het leven,
eindeloos overvloedige bron.

Nu wij weten dat het kan,
de aarde schoon te houden van vervuiling.
door zonne-energie,
Allen: 
zetten wij ons daarvoor in.

Nu wij weten dat het kan,
de ozonlaag intact te houden,
tegen onkunde, luiheid en onwil in,
Allen:
 zetten wij ons daarvoor in.

Nu wij weten
dat de aarde kan blijven zoals zij is bedoeld,
dat wonder van evenwicht,
dat al het geschapene tijd van leven geeft,
en het hart van ons mensen  verheugt.
Allen:
 zetten wij ons daarvoor in.
Wees onze Gids daarin, Jij, Bron, van alle zijn.