Dag van de stilte, nacht van de nacht

Op de laatste zondag van oktober wordt de klok een uur teruggezet. Het markeert de overgang van zomertijd naar wintertijd. In dit weekend, dat een uur extra biedt, vraagt men aandacht voor het bewaren van stilte én voor het behouden van duisternis. Zo zijn de Dag van de Stilte en de Nacht van de Nacht geboren.

Dag van de stilte

‘Niets is sterker dan de stilte, niets is sterker dan het woord dat niemand hoort’ (Stef Bos, uit het Lied ‘Stilte’)

Ambassadeurs in heel Nederland vragen aandacht voor het belang van stilte. Dat doen zij met heel uiteenlopende activiteiten: van een oefening in mindfulness via een lifestream tot mogelijkheden voor een stiltewandeling. Wie een donkere plek zoekt kan eens naar de sterren kijken en ontdekkingen doen …

In kloostertradities is de oefening van stilte onderdeel van de dagorde van monniken. Die traditie wordt per orde of leefgemeenschap verschillend ingevuld. Er kan stilte zijn om aandachtig lezen of mediteren mogelijk te maken. Ook kan er stilte zijn tijdens de maaltijd of tijdens een viering.

Zie verder www.dagvandestilte.nl

Nacht van de nacht

Probeer het eens met het licht uit. Laat het donker donker.

Vanuit de ruimte of het vliegtuig is misschien alle verlichting op aarde mooi om te zien. Maar er is ook een schaduwzijde. Natuur- en Milieuorganisaties pleiten niet alleen vanwege de kostbare energie voor minder verlichting. Er is ook schade voor de natuur. Zo worden nachtdieren gestoord in hun gedrag en belemmerd in hun natuurlijke leefomgeving. Het zou helpen als bijvoorbeeld ook bedrijven en kantoren, zeker tussen 1 en 5 uur ’s nachts, hun verlichting zouden beperken.

Als we er allemaal deze speciale ‘Nacht van de nacht’ mee zouden beginnen, kunnen we dit dan misschien ook door het jaar heen tot een gewoonte maken? Minder licht, minder energie, minder verstoring. Het zou je wellicht ook dichter bij de sterren kunnen brengen en je verbondenheid ermee versterken. Meer bekend maakt meer bemind. Leef met de stilte en het donker, en verwonder je.

Zie verder www.nachtvandenacht.nl

Tekst en foto’s Tini Brugge