Credo, wij geloven in een aarde

Wij zijn ons bewust van de rampen die de aarde bedreigen,
wij zien haar kwetsbaarheid.
Aan natuurgeweld kunnen wij niets doen,
maar dat kunnen wij wel aan lucht- en watervervuiling,
kernafval, wanbeheer en uitputting van haar rijkdom,
het in stand houden van de ons beschermende ozonlaag.
Daar willen wij aan meewerken, voor zover dat in onze macht ligt
want,
Wij geloven in een aarde, rijk en bloeiend, levend huis
en wij willen er aan werken dat dit altijd zo zal zijn.
Want wij leven op een aarde vol fijnzinnig evenwicht
die voorziet in al wat nodig voor de hele schepping is.

Marijke de Bruijne