Dankzegging brood en wijn

Als we de maaltijd van de Heer vieren, doen we dat met brood en wijn. Het zijn de gaven van de Schepper. Ze worden geheiligd door het woord van God en het gebed. Maar juist wanneer  we brood en wijn gebruiken, leren we ook dat brood er is om te delen. Het brood heeft te maken met de inzet voor de ander. Jezus benadrukt dat als hij voor zijn kruisiging de maaltijd viert met zijn leerlingen.
Brood eten en wijn drinken is gemeenschap vieren, gemeenschap met Jezus die zich heeft ingezet voor ons. Thuis gekomen weten we dat we ons niet in ons eentje kunnen volproppen. Brood en wijn hebben, omdat het gaat om de schepping, te maken met gerechtigheid. De taal van de aardse dingen wordt weer hoorbaar voor wie er in gebed en dankzegging mee omgaat. Het gewone leven verwijdert ons dan niet van God, maar brengt ons dichtbij Hem. De dankzegging maakt ons kind aan huis in zijn geheimen en heiligdom. De schepping wordt  ‘een gelijkenis van meer dan aards geheimenis’

Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. (1 Timoteüs 4: 4-5)

Ds G.C. van de Kamp
Bron: Tini Brugge (red). Aarden in geloof. Herfst.