De grote Theresia

Hoe moet je leven? Leren leven ‘vanuit de diepte’, zo kunnen we het leven van Theresia van Avila misschien het beste samenvatten. Haar gedenkdag is op 15 oktober. Deze Theresia leefde van 1515-1582 en en wordt wel de ‘grote’ Theresia genoemd, om haar te onderscheiden van de kleine, latere Theresia van Lisieux (gedenkdag 1 oktober, zie ook deze website).

Theresia legt in haar geschriften veel nadruk op het gebedsleven. Dat betekent voor haar ‘een leven leven vanuit de diepte’. Zij gebruikt daarvoor het beeld van een tuinman. Om de tuin van water te voorzien moet hij putten uit een diepe bron. Dat kan zwaar zijn. Maar voor de biddende mens kan dit lichte, geoefende arbeid worden.

Ze gebruikt nog een ander beeld. Dat van het hemelwater. Dit water valt je toe, door God geschonken, en doet de tuin bloeien. Welnu, zo kan ook een regelmatig leven van gebed, van oefening en discipline, een mens tot bloei brengen.

Leven vanuit de diepte

Theresia van Avila (Spanje) was karmelietes en in haar geschriften toonde zij zich een mystica. Zij bracht vernieuwing in de kloosterorde van karmelieten en karmelietessen. Zij koos voor een vegetarische leefstijl voor haar contemplatieve zusters. Als eerste vrouw werd zij uitgeroepen tot kerklerares, lerares van de kerk, in 1990 door Paus Paulus VI.

De natuur keert veel terug bij het verbeelden van haar geloof. Zo noemt zij het proces van groei waarbij een pop eerst een rups wordt en daarna tot een mooie vlinder uitgroeit. Zo vanzelfsprekend én wonderlijk kan de bidder een leven in gebed beleven.

Theresia vermeldt in haar geschriften dat er vanaf 1570 aardappels verbouwd werden bij een karmelklooster in Spanje. Die aardappel is waarschijnlijk in de 15e eeuw door missionarissen meegebracht vanuit Midden-Amerika. Ook hier geldt voor deze groei: ze groeien ‘vanuit de diepte’!

Bron

Zie heiligenkalender

Tekst en foto’s Tini Brugge