De zevende dag: De schepping voltooid, rustdag

Tekst

Zoek steeds naar momenten, een dag
om te rusten van al wat je doet,
te genieten daarvan, van de plek waar je woont,
van wat groeit en bloeit om je heen,
die beweging van leven die altijd maar doorgaat.

Zoek steeds naar momenten, een dag
voor bezinning op het beheer
van de aarde, ons levende huis.
Doen wij dat zorgend, aandachtig
of hebberig, overvragend
of er geen toekomst, geen nageslacht is.

Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt,
ons weer brengt bij onszelf, ons weer opent voor Jou,
Die schiep en schept en scheppen blijft
tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd doorgaande tijd.

De aarde van nu, in dat doorgaande scheppen, teken van Jouw Aanwezigheid.

Lied: Momenten van rust

Momenten van rust, van een dag die ons heiligt en heelt,
ons weer brengt bij onszelf, ons weer opent voor Jou
geheim en beweging van worden, van tijd.

Genesis 2:1-4

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende  dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Stilte

Denk in stilte aan
– de eerste dag, de scheiding van licht en duisternis
– de tweede dag, het levend brengende water
– de derde dag, een groene aarde
– de vierde dag, de lichten aan het hemelgewelf
– de vijfde dag, de vogels en de vissen
– de zesde dag, de dieren en de mens

Tekst

De aarde nu, moment
tussen duister diep verleden
en een toekomst onbekend.
Moment
in een doorgaand langzaam worden,
vrijwel ongemerkt.

Geborgen in Jou
Wat zouden wij vrezen.

Lied: Momenten van rust

De aarde, een ster, die geboren uit chaos en vuur
de planeet is geworden voor mensen, voor ons,
te grote geheimen om die te verstaan.

Tekst

De aarde, woonplaats van de mens
die met verstand en fantasie, nieuwsgierig,
zijn eigen wereld schept:
wereldsteden, industrie,
wetenschap rond lijf en ziel,
die over de bestaande schepping legt.

Stilte

Denk in stilte aan
– de zevende dag, de dag van rust die heelt en heiligt

Gebed/Credo: dat wij niet hoogmoedig worden

Dat wij niet hoogmoedig worden,
niet meer met de benen op de aarde staan,
maar met het hoofd slechts in de wolken,
vergezichten zien, een goed beheer voorbij.
Allen: 
Dat wij ons levend huis bewoonbaar houden voor hen die na ons komen.
Wil onze inspiratie zijn, Jij. Bron van alle zijn.

Dat wij ons ervan bewust blijven
dat de aarde niet behoort aan de mens,
maar dat de mens aan de aarde behoort,
deel is van de prachtige schepping
die alle leven draagt,
dat wij aarde, lucht en water zuiver houden, haar schatten niet uitputten
voor hen die na ons komen.
Allen: 
Dat wij ons levend huis bewoonbaar houden, voor hen die na ons komen.
Wil onze inspiratie zijn. Jij, Bron van alle zijn.

Lied: Momenten van rust

Het licht en het water, de aarde zo vruchtbaar en groen,
de seizoenen en feesten van ieder jaar weer,
de vissen en vogels, de dieren, de mens.

Wij kunnen niet anders dan danken en zingen voor Jou
Die te groot is voor ons en Die toch zo nabij,
versluierd aanwezig, steeds werkt om ons heen.  

Tekst: Marijke de Bruijne
Muziek: Wick Gispen

Muziek om te downloaden:
Momenten van rust