Dieren in Bijbelse context

De bijbelschrijvers vertellen ons op allerlei manieren over dieren. Zo komen we dieren tegen in de leefomgeving van de hoofdpersonen.
Voordat Jezus aan zijn openbare leven begint, wordt hij in de woestijn, waar hij veertig dagen verblijft, op de proef gesteld. Marcus vermeldt dat Jezus er leefde temidden van wilde dieren en engelen (Marcus 1:13). Dieren spelen ook in andere bijbelse verhalen en rol. Elia wordt in het leven gehouden door raven (1 Koningen 17:4).

Dieren kunnen ook een verwijzende betekenis hebben zoals het ezeltje waarop Jezus,  niet hoog te paard, Jeruzalem binnentrekt. In de psalmen lezen we over de zwaluw en de mus die een nest zoeken en symbool staan voor een ieder die zijn toevlucht zoekt bij God.