Dieren staan mensen bij

Mensen en dieren leven niet langs elkaar heen, maar vormen een gemeenschap. Zij delen in elkaars lot. Zij kunnen elkaar helpen en bijstaan in nood. Talloze verhalen doen de ronde over heiligen die een dier naast zich vinden. Om in tekort of gebrek te voorzien. De herinnering aan bijbelverhalen is nooit ver weg.

Rochus met een hondje

hond

In de gedachtenis aan Rochus van Montpellier (ca. 1295 -1327) op 16 augustus speelt een hondje de hoofdrol. Op afbeeldingen vinden we de hond aan zijn voeten.

Rochus schonk na de dood van zijn ouders al zijn bezittingen aan de armen. Hij verpleegde pestlijders en werd ook zelf ziek. Volgens een legende wordt hij door engelen genezen, waarna hij enige tijd een kluizenaarsbestaan leefde in een bos. Een hondje brengt hem brood. Het is de bevestiging “dat God zal voorzien”.

Meestal is het omgekeerd. Broodkruimels geef je aan honden. In een bijbelverhaal wordt de hond beeld van een gelovige die aan weggegeven broodkruimels genoeg heeft om zich te voeden; om je geloof te voeden heb je immers maar weinig nodig? (Marcus 7, 24-30)

Rochus deelde wat hij had en zorgde voor zieken. Hij wilde niet bediend worden maar zelf dienen en zo anderen ‘heel maken’. In de late middeleeuwen ontstonden vele gasthuizen en broederschappen die zijn naam droegen.

Brood genoeg

De verhalen gaan in de kern over brood, voedsel voor onderweg. Voor iedereen genoeg. Denk aan het volk Israel dat in de woestijn brood uit de hemel ontvangt (Exodus 16, 12-15). Ook Benedictus van Nursia, de vader van het westerse kloosterleven, krijgt brood, gebracht door een raaf.

Een goed moment om nog eens stil te staan bij het brood dat wij ontvangen. Kennen we nog het respect en de zorg ervoor? En leven we nog in relatie en in balans met onze omgeving?

heelblaadje

Heelblaadje

Het heelblaadje (Pulicaria dysenterica) krijgt in de (Franse) volksmond de naam Herbe de St. Roche.

De Latijnse naam dysenterica verwijst naar de heelkracht die men deze plant toedichtte.

Men dacht dat het bij dysenterie (de pest) diaree zou stoppen.

Tekst en foto’s Tini Brugge