Earth Overshoot Day 

Elk jaar verschuift de Earth Overshoot Day een beetje. Tot dusver valt de dag steeds iets eerder. In 2023 viel die op 2 augustus. De dag is voor 2024 vastgesteld op 25 juli.

brood

Het is de dag waarop de wereld elk jaar vanaf 1 januari gerekend al meer heeft verbruikt aan natuurlijke hulpbronnen dan de aarde in 1 jaar kan dragen. Na deze datum plegen we dus roofbouw op Moeder aarde. We leven ook ten koste van toekomstige aardbewoners. Dus: tot schade (en schande) van onze kinderen en kleinkinderen.

Deze datum geldt – gemiddeld – voor de wereld als geheel. Het betreft de wereldbevolking als zodanig. Maar met ‘onze’ rijke wereld is het aanzienlijk slechter gesteld. In Nederland werd deze ‘Overschrijdingsdag’ in 2023 al op 12 april 2023 bereikt (en in 2021 was dat nog 27 april). Elk jaar valt die dag tot dusver dus beangstigend eerder …

wereldbol

Is er het hele jaar nog brood voor iedereen?

Zijn we bereid om ons te beperken en te delen wat we hebben?

Hoeveel kan de aarde dragen en hoelang nog?

#Movethedate

Onder de hashtag #Movethedate wordt opgeroepen de dag te verschuiven naar later in het jaar door ons gedrag aan te passen. Leefstijl is een groot issue geworden, waarvan steeds meer mensen zich bewust worden.

Het Global Foodprint Network rekent jaarlijks uit op welke dag ieder land afzonderlijk door zijn beschikbare voorraad heen is. 

Een andere maat is in dit verband ieders individuele ‘Ecologische voetstap‘.

Voor Earth Overshoot Day zie deze website.

Tekst en foto’s Tini Brugge