Een lied in onze mond

Liefhebbende God,
leer ons zingen
tegen de klippen op

Leg een lied in onze mond
dat het houdt
te midden van de grote monden
en de klemmende vragen
Schenk ons uw Licht
als een verkwikkende
zonnestraal in de ochtend.

Jurjen Beumer
Bron: Recht uit het hart, gebeden, gedachten, gedichten. Narratio 2012