Een nieuwe dag

Een nieuwe dag begint met licht
het donker zwicht
de tijd verplaatst
de zachte gloed die mensen wekt
de bloemen weer met glans bedekt.
Ik hoor de vogels zingen
het is weer dag
waar vreugde en vriendschap groeien mag.
Ik vertrouw als het weer donker wordt
dat morgenlicht daarachter gloort
en achter pijn in alle leven
liefde en vriendschap vreugde geven.

Jeanette van Osselen