Elisabeth met rozen

Haar naam werd wijd bekend. De naam Sint Elisabeth gasthuis kennen we nog. Ook de Sint Elisabethvloed in november 1431 herinnert aan haar. Het zorgde voor grote overstromingen, waardoor onder meer de Biesbosch zich vormde.

Wat haar kenmerkte: haar inzet voor de armen, haar zorg voor zieken. Dat was niet vanzelfsprekend. Zij was van goede afkomst, maar koos voor eenvoud. Franciscus van Assisi was haar inspiratiebron.

Liefde delen

brood

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) wordt herdacht op 17 november. Ze werd in Hongarije geboren als koningsdochter, maar groeide op in Thüringen (Duitsland), trouwde met de landgraaf van Thüringen en kreeg drie kinderen. Zij zet zich in voor armen en bedelaars en zorgt voor brood tijdens een hongersnood, ook als haar familie bang is dat zij zelf niet genoeg hebben. Zij kiest voor een leven in het spoor van Franciscus en Clara en treedt toe tot de zogenaamde derde orde: zonder in een klooster te leven volgt zij de orderegels van gebed en eenvoud.

Zij sticht een gasthuis/hospitaal en sterft jong, waarschijnlijk door uitputting. Meest opmerkelijk: als zij sterft is zij nog maar 24 jaar. Vier jaar later werd zij al zalig verklaard. Dat zij indruk maakte, blijkt wel uit de grote bekendheid die zij nog steeds geniet.

Zij wordt vaak koninklijk afgebeeld met brood, vis of een kan. Het verhaal ging dat haar man haar ‘betrapte’ bij het uitdelen van brood aan de armen: dat hoort een koningsdochter toch niet te doen? De broodjes veranderden in rozen: wat zij uitdeelt is niets anders dan liefde. Zie afbeelding onder.

roos
rozen uitdelen: brood wordt liefde

Zie heiligenkalender

Tekst en foto’s Tini Brugge