Fair-trade dag

Eerlijke handel over grenzen

Internationaal valt de fair-trade dag op de tweede zaterdag in mei. Aandacht wordt gevraagd voor een eerlijke handel in internationaal verband. De missie is om de wereld eerlijker maken. Via betere handelsvoorwaarden hoopt men de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages te verbeteren en het milieu te beschermen.

Ook in ons land zijn vele vrijwilligers door het jaar heen betrokken bij de verkoop van producten die ‘fair-trade’ zijn. Om de aarde en de mensen daarop recht te doen. In veel kerken worden, na de zondagse dienst, nog steeds producten uit de Wereldwinkel verkocht. Meer algemeen staan we stil bij een soberder manier van consumeren en produceren.

Bron: fair-trade Nederland