Gebed/Credo: aarde beheren

Hoe meer wij weten over de wording van de aarde,
des te groter onze eerbied voor Jou, Geheim daarin en daarachter,
des te meer raken wij ervan doordrongen dat wij de aarde,
dit levend huis dat ook ons leven geeft, zorgvuldig moeten beheren en bewonen.

Nu wij steeds meer wij weten over de wording van de aarde,
des te meer raken wij ervan doordringen dat wij niet als vorsten
over deze prachtige aarde mogen regeren, maar haar als dienaars mogen beheren.

En des te meer raken wij ervan doordrongen
dat wij in samenspel met de structuren en processen
waar ook wij deel van zijn en die de aarde schiepen en scheppen, moeten leven,
dat wij het verstand ons gegeven, gebruiken om die te volgen waar mogelijk,
slechts in te grijpen waar zij vernietigen,
maar haar mogelijkheden mogen ontwikkelen,
en niet meer te nemen van haar overvloed, nodig om te leven.

Marijke de Bruijne