Gebed/credo water en hemel

Wij danken Jou voor het leven in het water,
voor het leven in de bomen en in de lucht.
Wij danken Jou voor zilveren flitsen in het water
waarmee zich een vis laat zien.

Wij danken Jou voor het geluid van de vogels,
hun wiekslag waar de wind door ruist, hun zang,
hun prachtig verenkleed.
Allen:
 Ja, wij danken Jou en wij weten:

Alles wat wij moeten doen, kunnen doen en willen doen
om dit leven te behouden,
is lucht en water zuiver houden.
Ja, daar werken wij aan mee.

Wat wij kunnen doen is het water zuiver houden,
de binnenwateren en de rivieren en het zuiveren voor het de zee bereikt.
Het lijkt zo eenvoudig, maar vraagt toch zoveel.
Allen: 
Maar dat willen wij

Het water zuiver houden,
waar eilanden van onverteerbaar plastic afval,
vierentwintig keer zo groot als Nederland, drijven in de Stille Oceaan,
waar het uiteenvalt tot microplastic dat niet verteert, maar te klein is om te verzamelen,

Dingen neerleggen als  tandenborstel, flessendoppen, wegwerpaanstekers,
delen van teenslippers, plastic draad en touw, plastic tasjes, e.d.

Gif voor vis en vogel, voor de hele voedselketen,
en… voor ons.
Wat wij kunnen is afval scheiden, het afbreekbaar maken, onverteerbaar afval niet gebruiken, 
Allen:
 Ja dat willen wij.

Wat wij kunnen doen is  afvalstoffen niet in zee te lozen en olierampen voorkomen,
zodat vogels en vissen niet hoeven sterven aan een plakkend oliekleed en verstikking.
Allen
: Ja, dat willen wij.

Wat wij kunnen doen is erop toezien geen gevogelte uit de bio-industrie,
waar zij geen dierwaardig leven hebben, te eten.
Allen:
 Ja, dat willen wij en kunnen wij.

Wat wij kunnen doen is nestkastjes plaatsen,
waar dakgoten en bomen ontbreken.
Zodat er vogels blijven om ons heen. 
Allen: 
Ja, dat willen wij en kunnen wij.

Marijke de Bruijne