Gebed tot de Tuinman

Deze gebeden kunnen rond een bijbeltekst, een gedicht of een meditatieve tekst worden gebruikt. Maar ook bij een meditatie met bijvoorbeeld een groene tak, een vierkant gevuld met groen of een groene aardbol in het midden.

Als openingsgebed

Gij, Tuinman in ons leven,
geloofd bent U
om de schoonheid
in Uw schepping.

Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van uw woord.

Ter afsluiting:

Gij, Tuinman in ons leven,
U geeft ons de aarde in handen.
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden.