Gebed voor de maaltijd

Heilige gloed der natuur
louter tot ons gebruik
de aarde van schotel en kruik
dat zij glanzen van uw vuur.

Heilig vuur van de haard,
verterend maar niet ter dood,
doet ons eten van uw brood
dat ons leven bewaart.

Vuur van de Heilige Geest,
vervul onze spijs en drank
tot een offer van onze dank:
Wij waren bij u te gast.

Muus Jacobse
Bron: Het huisgezin, Kampen, J.H. Kok N.V. 1959