Gebed voor de Paasmorgen

Goede God,

Bron van ons leven,
Het opkomen  van de zon elke vroege morgen
zal voortaan spreken van het goede nieuws,
het lege graf, het licht,
onafgebroken trouw.
Dat ook wij onvoorwaardelijk geloven
dat dat licht voor alle mensen is,
mensen van God,
Gods mensen van vrede.
Amen

Jeanette van Osselen