Heilige van Iona

Columba

Columba

In 563 stichtte Columba op het Schotse eiland Iona een klooster dat een centrale functie kreeg binnen het Keltische Christendom. In ca. 800 werd er het Book of Kells geschreven, een van de oudste Keltische handschriften. Men vindt erin prachtig versierde Keltische motieven waarin mens en natuur verweven zijn in geometrische vormen. Columbanus van Iona leefde van ca 521-597 en wordt op 9 juni herdacht.

Het eiland wordt tegenwoordig bewoond door de Iona-communiteit en trekt vele bezoekers. Ook in Nederland zijn mensen lid van deze communiteit en betrokken op dit gemeenschapsleven. Jaarlijks vernieuwen zij hun gelofte, op 9 juni. Zie voor wat dit betekent de Nederlandse oecumenische Iona groepen. Het is mogelijk je daarbij (regionaal) aan te sluiten. Of je kunt op zoek gaan naar andere vormen van gemeenschappelijk leven. Zie: Iona community Nederland

Keltische Spiritualiteit

Als kern van de christelijke Keltische spiritualiteit noemt men: presentie, poëzie en pelgrimage. Concreet geven Ionagroepen hieraan vorm door “plekken en momenten te creëren, waar (Keltische) spiritualiteit ervaren kan worden: ruimte geven, gebrokenheid delen, heling ervaren, op weg gaan.”

In gebeden en vaak bekende liederen resoneert heel de schepping mee.

Gebed voor onderweg:

“Op pad zijn met U, Schepper God, is op pad zijn in Uw wereld, vol wonderen en zó mooi.

In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, en onder mij de aarde en de rots.”

test en foto’s Tini Brugge