Hemelvaartsfeest

Vader die in de hemel zijt,
vandaag gedenken wij
hoe U gekomen bent,
verhuld door een wolk,
om uw Zoon tot U te nemen
in de heerlijkheid.

Het geeft ons rust
te weten dat we zelf
het karwei niet behoeven te klaren.
de verlossing van de wereld,
Jezus heeft het volbracht.

En nu hebt U uw Zoon,
onze verlosser, thuisgehaald
en schenkt U ons
door uw vurige Geest
het geloof:
ook wij worden verwacht
in het Vaderhuis
met de vele woningen.

Dank U, God onze Vader,
voor de grote vreugde
die hemelvaartsdag
voor ons maakt tot hemelvaartsféést.

Wij zijn mensen met toekomst,
wij verwachten het stralende moment
dat uw dag aanlicht
en U tussen ons komt wonen,
de hemel op aarde!
Wij loven uw Naam!

Jaap Zijlstra