Het zegenen van brood

Er ligt een ongesneden brood op tafel, op een wit kleed
Iemand  pakt het op en maakt met het broodmes tot driemaal toe een kruis  op het brood en zegt:

Ik teken het eerste kruis op het brood, in de naam van God, die in allen ruimte zoekt.

Ik teken het tweede kruis op het brood, in de naam van Jezus, mens die ons voorgaat in liefde en pijn.

Ik teken het derde kuis op het brood: in naam van de Geest die ons leven schenkt, telkens nieuw en hartverwarmend.

We gedenken in dit brood  de aarde en haar bewoners.
We breken het brood en delen het in dankbaarheid met elkaar.
Wij leven niet van brood alleen .
U verwacht dat we eerlijk delen van wat de aarde ons schenkt.

In het brood proeven we de smaak van leven en ervaren de verbondenheid met U en heel de schepping. Eet smakelijk!

Een boterham wordt afgesneden, gebroken en gedeeld onder de aanwezigen.