IJsheiligen

Nachtvorst in mei

In mei kan er nog nachtvorst zijn. Het jonge groen dat al uitloopt moet worden afgedekt om het te sparen. De fruitbomen kunnen flink schade oplopen als de bloesems ‘s nachts niet worden besproeid. En met de potplanten buitenzetten kun je beter wachten tot na de IJsheiligen.

De dagen 12, 13 en 14 mei herinneren aan Pancratius, Servatius en Bonifatius, die men op deze dagen herdacht. Allerlei oude tuin- en weerspreuken herinneren aan hen. Houd op deze dagen dus het weer goed in de gaten:

Pancraas, Servaas en Bonifaas, zij geven vorst en ijs helaas …

Voor de nachtvorst zijt ge niet beschermd, totdat Servatius zich ontfermt …

Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor vrucht op vorst beducht …

 bloesems jasmijn sering

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze oude volkswijsheden nog houvast kunnen geven in tijden van klimaatverandering.

Bloesems om te plukken

Pancratius van Rome en Bonifatius van Tarsus waren tijdgenoten. Bonifatius werd omstreeks het jaar 306/307, vier jaar na Pancratius, onthoofd in Rome. Niet te verwarren met ‘onze’ Sint Bonifatius die bij Dokkum werd vermoord (in het jaar 754).

Over Servatius – eerste Nederlandse bisschop – gaat de legende dat hij in 384 zijn bisschopszetel wilde verplaatsen van Tongeren naar Maastricht. Onderweg overleed hij. Toen hij in Maastricht werd begraven, bleef zijn graf groen. De Sint-Servaas kerk in Maastricht herinnert aan hem.

Bloesems, takken en groen staan prachtig op een vaas. De Sering wordt wel Servaasbloem genoemd omdat het begin van bloei van deze geurende struik zo rond de IJsheiligendagen ligt.