‘Ik Ben…!’

Deze serie schikkingen begint op de zondag voorafgaand aan de veertigdagentijd en is gebaseerd op de volgende teksten:

 1. Brood dat leven geeft – Johannes 6: 32-40
 2. Levend water – Johannes: 4: 1-30
 3. Licht voor de wereld – Johannes 8: 12-20
 4. Goede herder – Johannes 10: 11-21
 5. Ware wijnstok – Johannes 15: 1-8
 6. Weg, waarheid en leven – Johannes 14: 1-3
 7. Opstanding en het leven – Johannes 11
 8. Witte donderdag
 9. Goede vrijdag
 10. Stille zaterdag
 11. Pasen – Opwekking – Johannes 20: 1-23

Scroll helemaal omlaag voor informatie over materiaal en werkwijze.“Ik ben …………… het Levende Brood”

1        Brood van leven

‘Open onze ogen als

primula’s met een gouden hart,

 voor de hemel op aarde.

Leer ons leven

als graankorrels

die loslaten, sterven, openbreken

leven, groeien, vruchtdragen

voedsel worden voor velen.

Open onze ogen

Voor verbondenheid

die ons sterkt en voedt’.


“Ik ben …………… het Levende Water”

2. Bron van nieuw leven

‘Dorst lessen,

zijn als levend water,

dat naar de laagste plekken stroomt,

 in de diepte verdwijnt,

om vanuit verborgenheid

een bron te worden

een fontein op aarde

die de hemel in zich draagt

als blauwe bloemen,

en nieuw leven schenkt

voor je zelf, voor anderen’.


“Ik ben …………… het Licht voor de Wereld”

3.  Levenslicht

‘Als witte bloemen

uit het duister

aan het licht komen,

om zelf licht te zijn

voor zoekenden,

dwalenden,

lijdenden,

stervenden:

hemels licht op aarde

en in stilte stralen

en zijn’.“Ik ben …………… de Goede Herder”

4. Leven behoeden

 ‘Herder zijn in deze tijd:

leven beschermen,

leven behoeden,

voor anderen een thuis zijn,

een steun,

een stok die staf wordt

om leven te leiden

en samen te brengen

in een nieuwe leefruimte,

en  warme verbondenheid’.

“Ik ben …………… de Ware Wijnstok”

5.       Vrucht dragen

‘Zijn als een rank

aan een wijnstok,

is leven in verbondenheid

is ruimte scheppen voor

jezelf, anderen

door te snoeien

om vrucht dragen,

alleen en met elkaar,

en samen te genieten

van hemelse zoetheid

op aarde’.
“Ik ben …………… de Weg”

6. Een levensweg

 ‘Mensen van de weg,

in de stad,

op het land,

gaandeweg God

op het spoor komen.

Trouw blijven

aan het Woord

dat nieuw leven schept

in lijden en sterven,

bij verraad en in eenzaamheid,

bij vallen en opstaan’.
Palmpasen

7.   Jeruzalem

 ‘Als een koning

verwelkomd worden,

niet hoog verheven,

gekroond met juwelen,

maar als een mens

verbonden met leven en dood,

Tere viooltjes,

ootmoedig getooid met  hemelsblauw

markeren de weg.

Weten dat wie in God gelooft

zal leven.

Groene palmtakjes

bekronen hoop op leven

in liefde gedragen’.


Witte Donderdag

8 Witte donderdag

‘Ik ben…

 als een knop

die uit de dood

tot leven komt

en doorbreekt,

als kwetsbaar groen,

groeit en vruchten draagt

Ik zeg:

dien elkaar:

deel brood en wijn.

Leef,

trouw aan de Eeuwige’.


Goede Vrijdag

9 Goede Vrijdag

‘Sterven:

in verbondenheid

met de Eeuwige,

zonder einde en begin,

verweven

met liefde en leed.

Duisternis valt.

Groen van hoop,

zoekt klimop het licht’.Stille Zaterdag


10 Stille Zaterdag

‘In de stilte van de nacht

valt het eerste licht

op het Woord van trouw

en opent het zicht

op het Verbond

met het leven:

Sta op!

Lééf!’
Pasen …………… “Jezus leeft!”

11  Pasen

 ‘Leven,

Bevrijd van  banden,

en verwikkelingen

die leven doden.

Opgaan en opstaan,

opnieuw

als zon op aarde,

de nacht voorbij,

Licht zijn

in een tuin

waar stenen spreken

van leven

getooid in voorjaarsgroen

en stralend wit en geel’.

Tekst Tini Brugge


Symboliek en werkwijze bij deze schikkingen

Een lege schilderijlijst, bekleed met paarse voile en daarachter een brandende kaars is de basis van iedere schikking. Vervang de paarse voile voor Witte Donderdag door witte voile, voor Goede Vrijdag door grijze voile . En op Stille Zaterdag schuiven de beide stroken stof opzij om plaats te maken voor het Paasfeest. Hemel en aarde zijn voorgoed verbonden.
Paars is kleur van verstilling en bezinning; wit is kleur van feest en zuiverheid.
Achter de lijst een brandende kaars als symbool voor Gods aanwezigheid, door de voile verspreidt het licht zich zoals een ster dat ook doet.

 1. Brood dat leven geeft – Johannes 6: 32-40
  Primula’s, symbool voor onze ogen
  Korenschoof, symbool voor het Levende Brood
  Druiven, symbool voor vruchtdragen, voedsel voor velen; en symbool voor het offer van Christus
  Een platte schaal voor de plantjes, met de korenschoof ertussen- zorg dat de stelen droog blijven!- de druiven liggen op een aparte schaal om vlekken te voorkomen.
 2. Levend water – Johannes: 4: 1-30
  De schenkkan gevuld met blauwe bloemen ligt op een standaard, symbool voor de Bron met het Levende Water. Kippengaas in de kan houdt de bloemen op de plaats.
  Kleine schaal met bloemen en grassen, gestoken op bijvoorbeeld een loodprikker, symbool voor de fontein van Levend Water op aarde , de verspreiding van het Goede Nieuws onder de volkeren.
 3. Licht voor de wereld – Johannes 8: 12-20
  Het geheel heeft de vorm van een bol, wereldbol; twee halfronden en de evenaar.
  Twee witte (gedroogde of verse) Hortensiabollen, symbool voor de weerkaatsing van het licht uit de hemel over de aarde.
  De lila/paarse Statice is tussen twee schijven van karton geklemd, lijm aan elke zijde een hortensiabol en plaats het geheel op een standaard.
 4. Goede herder – Johannes 10: 11-21
  Een staf van gedroogd bananenblad, beeld van de herder die zijn schapen hoedt; heideplanten en plukken wol verbeelden de kudde.
 5. Ware wijnstok – Johannes 15: 1-8
  Het geheel is een verwijzing naar het Heilig Avondmaal. Muscari Armeniacum wordt Blauw Druifje genoemd.
  De druivenrank staat hier geklemd in een stronk.
 6. Weg, waarheid en leven – Johannes 14: 1-3
  In het spoor van Jezus willen gaan is nederig zijn als kleine viooltjes, zijn Woord-opengeslagen bij de tekst- lezen en verstaan, klimop- beeld van trouw- langs het eenvoudige kruis
 7. Opstanding en het leven – Johannes 11
  Palmpasen- een kroon bekleed met buxus als beeld voor de koning die Jeruzalem binnenkomt uit liefde voor het leven. Ook hier kleine viooltjes, symbool van nederigheid.
 8. Witte donderdag
  De paarse voile is vervangen door witte voile – wit is de kleur van zuiverheid
 9. Goede vrijdag
  De witte voile is vervangen door grijze/zwarte voile – grijs/zwart is de kleur van ontrouw en rouw.
  Groen is de kleur van hoop; Klimop dat zich hecht en omwikkeld is beeld van Gods trouw, ook in de dood; Judaspenning- de zaadvliezen lijken op munten- is beeld van verraad. De doornenkroon is gemaakt van de lange slingers van de braam.
 10. Stille zaterdag
  De kaars is gedoofd. Geen voile meer, het voorhang in de tempel scheurde en er was duisternis.
  Een opengeslagen bijbel- beeld van het Woord dat in vervulling gaat.
 11. Pasen – Opwekking – Johannes 20: 1-23
  De lijst is versierd met soepele twijgen en bloesemtakken. De kaars staat vol in het zicht te branden: Jezus leeft!
  Voorjaarsbloemen vormen samen een tuin. Met daarbij veel narcissen, zij lijken te roepen “Jezus is opgestaan, Jezus leeft!”
  De kleuren wit, geel en groen zijn verbonden met de lente, het nieuwe begin.
  Twee schijven- van gevlochten riet of hout- verbeelden het open graf; 1donkere schijf is de opening van het graf, de ander lichter van kleur is de weggerolde steen.Idee en uitvoering Anneke de Boer en Charlotte Kwak-Tieman
Uitvoering schikking Pasen Gerjo Hazeleger
Teksten naast de foto’s Tini Brugge
Foto’s en overige teksten Charlotte Kwak-Tieman