Iona-spiritualiteit

In 563 stichtte Columba op het Schotse eiland Iona een klooster dat een centrale functie kreeg binnen het Keltische Christendom. Het klooster wordt nu gebruikt door de wereldwijde Iona communiteit als retraitecentrum en trekt vele pelgrims. De wereldwijde Iona-gemeenschap vindt zijn oorsprong in het Schotse Glasgow. Oprichter MacLeod zag dat de kloof tussen de arbeiders en de geestelijken veel te groot was geworden. De kerk moest weer de taal van de mensen spreken; het alledaagse en soms pijnlijke leven belichamen. Ook in Nederland bestaat sinds 1999 een (oecumenische) Iona-gemeenschap.

Teun Kruiswijk Jansen (voormalig predikant PKN Doorn) is geïnspireerd geraakt door de Iona Community door drie grondtrekken:
verbonden met de aarde ( vanuit het Keltisch Christendom),
gastvrij (geïnspireerd door de Benedictijnen),
Bijbels (vanwege de Reformatie).
Dagelijks bidden we: dat we nieuwe wegen mogen vinden om de levens van allen te raken. Dit leidt tot een orthopraxie: rebuild Community. Inzet voor duurzaam leven is daar een logisch gevolg van voor leden en andere betrokkenen!

Mijn liefste Heer,
Weest Gij een lichtende vlam voor mij uit,
Weest Gij een leidende ster boven mij,
Weest Gij een geëffend pad onder mij,
Weest Gij een welwillende herder achter mij,
vandaag en voor altijd.

A thin place

Het alledaagse is goddelijk, daar staat de Iona-spiritualiteit voor, en Jezus is menselijk. Iona-gangers zeggen de Iona-spiritualiteit op het eiland extra te voelen. Iona is zo’n plek waar de hemel en aarde dicht bij elkaar zijn, a thin place. Je gaat daar als, vanzelf, met meer aandacht kijken naar alles om je heen. Iona maakt dat je het zie; de schoonheid van het leven.

De gedachte dat het christelijke geloof vooral menselijk en alledaags moet zijn komt ook tot uitdrukking in de vele liederen die voor de Iona-gemeenschap geschreven zijn. De Keltische spiritualiteit, waarin alles één is, vormt hiervoor een rijke inspiratiebron. In veel liederen wordt de verbondenheid met de Aarde bezongen.