Kerstmis: gebed met refrein

Goede God,
U bent de Bron van al wat is,
de oorsprong van al wat leeft.
U komt ons nabij in een mensenkind,
uw Zoon, wonend in ons midden.
Geeft dat wij van Hem de liefde leren,
de aandacht, de zorgzaamheid,
voor al wat leeft, voor heel uw schepping.
Dan kunnen wij ons van harte toewijden
aan wat ons te doen staat:
in vrede en vreugde,
in trouw en rechtvaardigheid,
leven met elkaar.

‘Bron van het zijnde, groot zijt Gij:
eeuwig oneindig, en zo nabij.’

Gebed: Liesbeth Dercksen o.praem.
Bron: Op weg naar Kerstmis 2014, Berne Media

De laatste regels kunnen gezongen worden.
Melodie: refrein van lied 987 uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.