Knipoogje van Boven?

Koning Winter heerst
in zijn ijspaleis
strooit met winters weer
als een godenspijs
witte wereld toont
‘t plaatje Gouden Eeuw!
wachten wordt beloond:
éindelijk weer sneeuw!

Ónze Vorst regeert
met zijn sterke arm
knipoog van de Heer?
aarde opgewarmd??
‘t is alsof Hij zegt:
heel dit aardse land
houd ik, vastgehecht,
in Mijn trouwe hand

Jelly Verwaal
bron: www.gedichtensite.nl