Laat het vuur van uw Geest

Uw Woord ligt open voor ons
laat het vuur van uw Geest
als een rode draad
met ons leven verbonden zijn
opdat wij zien en handelen
en ons liefdevol inzetten
energie te verduurzamen
tot welzijn van al uw schepselen
nu en in de toekomst,
bloemen zullen bloeien.