Levende Aarde

Abdij Sint-Adelbert

In de benedictijner Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen (Noord-Holland) wordt de zorg voor de aarde in praktijk gebracht in het project De levende Aarde. Het staat onder de bezielende leiding abt Thijs Ketelaars en broeder Geerard Labeur en een grote groep vrijwilligers. Bärbel Bohling ontwierp een plan voor de tuin.

Men vindt er een boomgaard, voedselbos en een vlindertuin met inheemse kruiden, tuinplanten en vlinderstruiken en bijenkassen. Er zijn twee kruidentuinen. Eén is aangelegd volgens het overgeleverde tuinplan uit het jaar 840 van de benedictijn Walafried Strabo, die abt was van een abdij in Reichenau (Duitsland). In de tweede kruidentuin is er aandacht voor de geneeskrachtige kruiden van middeleeuwse abdis Hildegard van Bingen (1098-1179). Ook een kas is in beheer genomen als moestuin. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en men benut de principes van permacultuur.

Benedictus van Nursia

De benedictijnen leven naar het voorbeeld van Benedictus. Hij is de patroon-heilige van Europa en wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in Europa. Hij leefde van 480-547 en veel van de latere organisatie van het leven in kloosters gaat terug op hem. Religieuzen die leven volgens de “regel van Benedictus” blijven op één plek wonen en werken en bidden in een ritme van 8 uur rusten, 8 uur werken en 8 uur verdieping. Zij dragen zorg voor de plek waar zij wonen, voor de omgeving en de schepping vanuit een houding van respect en zorgvuldigheid. Ofschoon zijn sterfdag op 21 maart valt, wordt zijn feestdag op 11 juli gevierd.

Abdij Lilbosch

In het voetspoor van Benedictus deden met name de Cisterciënzers aan landontginning. Zij speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het landbouwbedrijf. In het huidige beleid van de Cisterciënzer abdij Lilbosch in Echt (Limburg) is goed te zien hoe natuur en landbouw kunnen samengaan. Agrarisch natuurbeheer speelt een belangrijke rol en samenwerking wordt gezocht met natuurorganisaties.

Er zijn altijd groene plekken in je eigen omgeving waar vrijwilligers welkom zijn.

Bron: Zie voor kloostertuinen en kerktuinen de website inspiratie-tuinen.nl

Tekst en foto’s Tini Brugge