Licht dat ontstond

Licht, dat ontstond in de wieg van de tijden.
Licht, dat bestaat nog iedere dag.
Licht, dat ons leidt door de tijd van ons leven.
Licht, dat ons zien laat de pracht van de wereld.
Licht, dat leven mogelijk maakt.

Licht, dat ontstond in de wieg van de tijden.
Licht dat bestaat nog iedere dag.

Licht ons gegeven, de bron van het leven
Eindeloos overvloedige bron.

Licht dat ons leidt door de tijd van ons leven,
dat het ons zuiver naderen kan.

Licht in je ogen, geschenk van de schepping,
licht om haar pracht en luister te zien,
eerbied vervult ons, doortinteld met huiver
als wij aanschouwen de grootsheid der ruimte
rest ons niets anders dan lof en dan dank.

Tekst: Marijke de Bruijne
Muziek: Job de Bruijn