Licht voor ons handelen

Beeld : bijenwas kaars
plaats de kaars in een schaal met zand als beeld van de woestijn

Psalm 36: 10
want bij u is de bron van het leven,
door uw licht zien wij licht.

Kom licht van God, verlicht de aarde
vervul onze harten en blijf met uw wereld.

Laat uw geest van wijsheid ons leren
hoe we het best kunnen zorgen
voor wat u ons hebt toevertrouwd.
Deel uw geest van leven uit
over uw schepping en over de hele mensheid.
We smeken u, zegen iedere inspanning en iedere poging,
alle moeite om het evenwicht en de schoonheid
van uw schepping te herstellen.

Vernieuw ons opdat het gezicht van de aarde vernieuwt
en ieder mens in vrede en gerechtigheid kan leven,
als vrucht van de geest van liefde.
Deel uw geest van leven uit.

Wij smeken u, zegen het werk van onze handen
en leer ons de overvloed van de gaven van de aarde te delen.
Leer ons luisteren naar het lijden van mensen, van alle schepselen
opdat wij ons richten op het nieuwe leven
in alle volheid, zoals ons dat geboden wordt door Jezus, onze Heer.

Leer ons samenwerken als bijen in een korf
en weten dat u licht schijnt voor allen, mens en dier, uw hele schepping,
Leer ons zien en handelen vanuit Uw licht
en laat uw woord als honing zijn.

Bron: naar een gebed van Grandchamp, Zwitserland