Lied van de liefde

Zie je het riet, hoe in tekens van leven,
zie je wel hoe het in sierlijk schrift
tegen het blauw van de hemel geschreven
taal van een eeuwige lofzang is?

Hoor je de stem wel, de stem van de stilte,
ook in de steppe en in de woestijn
leeft het geheim, het geheim van de dingen,
kun je nabij de Verborgene zijn.

Niet in de pracht en de praal van gewaden,
in het getetter en in het vertoon,
vind je de waarheid, maar o heb het hart eens,
heb eens het hart waar de liefde in woont.

Jaap Zijlstra

Melodie: In het begin lag de aarde verloren.