Lied van de toekomst

Wát de toekomst brengen moge;
wat Gods plan is met de mens,
laten wij niet neergebogen
zuchten om zijn wil en wens.
Laat ons leren te aanvaarden
dat, wat Hem voor ogen staat,
winnen zal aan kracht en waarde
als het eens gestrooide zaad.

Wat voor ons nog ligt verborgen,
is voor Hem reeds zekerheid.
Maar straks, op de grote morgen,
ligt zijn plan voor ons ontspreid.
Wat de Zaaier eenmaal zaaide
heeft de wasdom dan bereikt.
Als Gods Geest erover waaide,
bloeit het in zijn Koninkrijk.

Wat de toekomst houdt verborgen
ligt onwetend in de tijd.
Vreugd, verdriet, of pijn en zorgen,
angsten of onzekerheid.
Eenmaal, op de dag der dagen,
is vergeten elk gemis.
Géén waarom meer en geen vragen,
daar God zelf het Antwoord is.

Jelly Verwaal

Melodie: Wat de toekomst brengen moge. Liedboek, zingen en bidden in kerk en huis, 913