Liefde voor de schepping

In ons deel van de wereld missen we het gevoel van verbondenheid met de Aarde, met het water, de lucht, de planten en de dieren. We zijn er wel degelijk mee verbonden en er afhankelijk van, maar we beseffen het vaak niet. Totdat we te maken krijgen met vervuilde lucht die we inademen of vervuild water dat we pas na een ingewikkeld zuiveringsproces kunnen drinken. Deze actualiteit van vervuiling en klimaatverandering heeft het beeld van maakbaarheid en onkwetsbaarheid wreed verstoord. We worden ons langzamerhand weer bewust van de kwetsbaarheid van het web van leven, waarvan wij ook deel uitmaken en dus ook afhankelijk van zijn.
Bijbels gezien is de erkenning van kwetsbaarheid een moment van waarheid dat tot nieuwe, positieve inzet voor verandering kan leiden. De afhankelijkheid van een grotere werkelijkheid gaat ons vermogen vaak te boven. En juist hier wijst ons geloof ons de weg. De bijbel spreekt altijd van liefde, hoop en genade. Daarom kunnen wij in vrijheid en bescheidenheid, maar met moed, hoop, vertrouwen en volharding verder gaan.

Marjolein Tiemens-Hulscher

Download hier de gehele gebedsviering